top of page

HALLITUS


 

Aikaisempia kokouksia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukuseuran nykyinen hallitus valittiin sukukokouksessa 2019. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, käytännössä noin 3-5 kertaa vuodessa. 

Korona-aikana hallitus kokoontui tauon jälkeen 13.9.2020 ulkotiloissa.Ylemmässä kuvassa olemme Rauni Rautasen pihalla Etu-Töölössä. Paikalla oli hallitus kokonaisuudessaan. Vasemmalta oikealle Puheenjohtaja Marja Paavilainen os. Kollanus, Mika Siivola, Timo Linkola, Rauni Rautanen, Anja Laurila, Titta Karjalainen ja varapuheenjohtaja Elli Collan.

Alemmassa kuvassa hallituksen kokous kesäkuussa 2021 Timo Linkolan kesäasunnolla Vihdissä. Oikealta vasemmalle Rauni Rautanen, Timo Linkola, Marja Paavilainen, Mika Siivola, Titta Karjalainen ja Anja Laurola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallituksen jäsenet 2021

Marja Paavilainen
040 558 8724
marja.paavilainen(ät)pp.inet.fi

Hallituksen puheenjohtajan Marja Paavilaisen juuret ovat syvällä Savossa ja ulottuvat aina Henrikin haaran alkukotiin Pieksämäen Seppälänmäelle. Isoisä Fredrik Kollanus rakensi tosin oman "Impivaaransa" eli Kurolan tilan Pieksämäen Lahnasen kylään. Nykyään Porvoossa asuva Marja on ammatiltaan vastaava tuottaja, mutta nyt eläkkeellä. Hän on työskennellyt erilaisissa toimitustehtävissä useissa sanomalehdissä, Yleisradiossa, indy-yhtiöissä ja ympäristöministeriössä.

Sanotaan, että viisikymppisenä alkavat viherkasvit ja sukututkimus kiinnostaa. Vielä ne eivät kuitenkaan ole syrjäyttäneet kaikkia Marjan nuoruuden harrastuksia kuten lukemista ja liikuntaa.

Hannu Linkola, sukuseuran varapuheenjohtaja

040 5773974
hannu.linkola(ät)alumni.helsinki.fi

Hannu on maantieteilijä, fil.tri ja väitellyt urbaanin maiseman kehityksestä. Hän harrastaa myös musiikkia ja on kirjoittanut 2017 ilmestyneen fanikirjan ”Du & Jag, Kent, Rakkaus kuin laulut joita kuulemme” ks. lähemmin: sukutarinat. Hannun perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi tytärtä.

 

Rauni Rautanen
Dagmarinkatu 12 B 21, 00100 Helsinki
0400 463 652
rauni_rautanen(ät)yahoo.fi

Sukuseuran sihteeri ja taloudenhoitaja ja aikaisempien suvun kotisivujen ylläpitäjä Rauni Rautanen on jäänyt elokuussa 2011 eläkkeelle Suomen Liikemiesten Kauppaopiston lehtorin virasta 33 työvuoden jälkeen. Opetusaineina olivat toimistotekniikka ja tietojenkäsittely. Rauni on Henrikin haarasta ja Seppälänmäen sukutalossa syntynyt. Raunin hallussa on tällä hetkellä Henrikin haaran vanhaa aineistoa. Rauni asuu Helsingin keskustassa, mökkeilee Pieksämäellä ja Pertunmaalla.

 

Titta Karjalainen
Bertel Jungin tie 1 C
00570 Helsinki
040 675 3556
titta.karjalainen(ät)vertti.fi

Titta Karjalainen toimi sukuseuran hallituksen puheenjohtajana 2015-2019 ja kuuluu Henrikin sukuhaaran. Titta on syntynyt Pieksämäellä ja valmistunut kauppat. maisteriksi Vaasan kauppakorkeakoulusta. Taloushallinnon parissa tehty työ tapahtui aluksi Venäjällä ja sen naapurimaissa sekä myöhemmin pääkaupunkiseudulla. Nykyisiin Kulosaaressa vietettäviin eläkepäiviin kuuluu hyötyliikunta, puutarhanhoito ja huonekalujen entisöinti.

 

Mika Siivola

Mika on rakennusinsinööri ja työpäällikkö. Hän on myös sukututkimuksen asiantuntija ja toimii Collan-Kollanus Facebook sivujen ylläpitäjänä. Hän polveutuu Henrikistä äidin puolelta Tiihosten perheen kautta. Hän asuu Paimiossa perheensä kanssa ja on ollut vuodesta 1999 Ylimarkulan tilan isäntä. 

Anja Laurila
Keskusraitti 5 B 6, 30100 Forssa
0400 930 103
anja.laurila(ät)surffi.net

Anja Laurila on eläkkeellä oleva psykologian tohtori. Hän on työn ohella kirjoittanut tietokirjoja ja kasvattanut oman tyttärensä lisäksi kolme sijaiskotilasta ala-asteikäisestä aikuiseksi. Kokemukset sijaisäitinä tekivät hänestä tietokirjailijan. Eläkepäiviin sisältyy "mummuilun" ja aktiivisen kuntoliikunnan lisäksi Soroptimistitoimintaa, koulutuskeikkoja, sijaisvanhempien tukipuhelimen päivystystä, tietokirjoittamista, runojen kirjoittamista ja osallistumista monenlaiseen toimintaan Forssan seurakunnassa. Pieksämäkeläisen äidin suvun tutkiminen johdatti hänet liittymään  sukuseuraan. Hän polveutuu Claudiuksen Anna-tyttärestä ja Henrikin pojantytär Anna oli todennäköisesti Seppälänmäellä äitipuolena hänen esi-isälleen Lars Larsinpoika Klåsterbergille.

 

Timo Linkola
Lohitie 7 B 6, 02170 Espoo
050 563 8426
timo(ät)linkola.net

Timo Linkola on seuramme kunniapuheenjohtaja, joka toimi puheenjohtajan 2009-2014 ja varapuheenjohtajana 2014-2019. Hän vastasi Claudius Collanin jälkeläiset 2014 sukukirjan kokoamisesta, avusti Henrikin haaran kirjan teossa ja toimitti Collan-Kollanus suvun vaiheita V kirjan. Timo on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti ja toimi pitkään Suomen Kuntaliitossa kansainvälisen projektitoiminnan päällikkönä. Kaavoitettuaan maanmittarina 1970-luvun ajan Varsinais-Suomen kuntia hän toimi 25:ssä maassa niin kehitysmaissa kuin Itä-Euroopassa. Pääkohteita ovat olleet Libya, Venäjä, Makedonia, Latvia ja Kiina. Timon kellarissa on laaja isältä peritty Claudius Collanin sukuhaaraa käsittelevä arkisto satoine valokuvineen. Timo on Sulkavan Linkolan talon nuorimman pojan Julius Collanin nuorimman pojan Olavi Linkolan vanhempi poika, nyt itse isoisä, joka asuu Espoon Haukilahdessa ja mökkeilee Vihdissä.

Hallituksen asiantuntija

Kaisa Rautavaara

040 5290314

kaisa.rautavaara (ät)gmail.com

Kaisa on hallituksen erityisasiantuntija sukututkimukseen liittyvissä kysymyksissä. Hän ylläpitää suvun  sukututkimusrekisteriä. Hän osallistuu tarpeen mukaan hallituksen kokouksiin. Kaisa vastasi sukukirjan ”Henrik Collanuksen jälkeläiset 2018” kokoamisesta ja tietojen käsittelystä ”Claudius Collanin jälkeläiset 2014”-sukukirjaa tehtäessä.

Kokousten pöytäkirjoja                          

 

Sukukokous 28.9.2019

Collan-Kollanus-sukuseura ry:n sukukokous

 

Aika ja paikka                       la 28.9.2019 klo 15.30–16 Ostrobotnian juhlasali, Helsingissä

Läsnä                                    80 sukukokoukseen osallistujaa (nimiluettelo liitteenä 1)

 

1 Kokouksen avaus              Titta Karjalainen avasi kokouksen.

 

2 Kokousvirkailijat                Titta Karjalainen toimi kokouksen puheenjohtajana ja Rauni Rautanen sihteerinä.

 

3 Toiminta 2014 - 2018        Osallistujille oli jaettu viiden vuoden toimintakertomus (liite 2), joka käytiin pääkohdittain lävitse.

 

4 Toimintasuunnitelma:        Esitettiin liitteenä 3 oleva hallituksen esitys seuran toimintasuunnitelmaksi seuraavalle 5- 

vuotiskaudelle. Samassa tilaisuudessa pyydettiin suvun jäseniltä toiveita sukutapaamisista ja tutustumispaikoista.

 

5 Tilintarkastus                      Matti Kunnas ja Leena Mustalampi ovat tarkastaneet ja hyväksyneet kirjanpidon ja tilit vuosittain

 

7 Seuran hallitus ja tilintarkastajat

 

Valittiin seuraaville viidelle vuodelle hallitus, johon kuuluu 7 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Entisinä hallituksen jäseninä jatkavat Titta Karjalainen, Timo Linkola, Jouni Linkola, Marja Paavilainen ja Rauni Rautanen. Uusina jäseninä aloittavat Anja Laurila Forssasta ja Mika Siivola Paimiosta. Varajäseninä ovat Elli Collan ja Hannu Linkola. Toiminnantarkastajina jatkavat Matti Kunnas ja Leena Mustalampi ja varatoiminnantarkastajina toimivat Pekka Kollanus ja Tytti Lindh.

 

8 Jäsenmaksu ja palkkiot: Vahvistettiin vuosittaisen jäsenmaksun suuruudeksi 20 €/jäsen, joka astuu voimaan 29.9.2019. Hallitukselle ja tilintarkastajille ei makseta erillisiä palkkioita, mutta matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

 

9 Kunniajäsenet: Sukukokous päätti kutsua Kirsti Vanhalan kunniajäseneksi; hän oli jo mukana ensimmäisessä sukukokouksessa vuonna 1934. Toiseksi kunniajäseneksi valittiin Kaisa Rautavaara, joka on tehnyt tuhansien tuntien työn sukukirjojen kokoamisessa. Samalla ojennettiin Kaisalle stipendi mittavasta työstään. Sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi valittiin Timo Linkola, joka on jatkanut isänsä Olavi Linkolan sukututkimustyötä menestyksekkäästi.

 

10 Muuta ohjelmaa: Tilaisuudessa esiteltiin ja myytiin juuri painosta saatua kirjaa ”Collan-Kollanus-suvun vaiheita V”, jonka on koonnut ja kirjoittanut Timo Linkola. Ohjelmassa oli juhlalounaan ohella esim. suvun nuorten toivojen haastattelu ja musiikin ammattilaisten esittelyä.

 

 

                                           Titta Karjalainen                Rauni Rautanen

                                           puheenjohtaja                               sihteeri

 

Liitteet                                 Osallistujaluettelo, Toimintakertomus 2015-2018 ja Toimintasuunnitelma 2019-2024

 
Hallituksen kokous 14.11.2020 klo 13 - 15.30

 

Osallistujat    Marja Paavilainen, pj.,Titta Karjalainen, Anja Laurila, Timo Linkola, Rauni Rautanen, siht.

 

1 Ilmajoen oopperamatka

 

Maksettu matkamme peruuntui kesällä 2020 koronan takia. Musiikkijuhlat tiedotti ”Asiakkaiden lunastamat lipputilaukset sekä tekemät varaukset siirtyvät automaattisesti seuraavan kesän näytöksiin. Varatut ja lunastetut istumapaikat pysyvät ennallaan ja kaikki oheispalvelut pysyvät ennallaan. Tekemäsi lipputilaus 6.6.2020 oopperanäytökseen siirtyy Lauantaille 12.6.2021 klo 13.” Rauni varmistaa vielä lipputilanteen ja sen jälkeen Marja alkaa kysellä lähtijöiltä kuljetuksista ja yöpymisistä..

 

2 Kotisivut    Tällä hetkellä kotisivut on tehty Claris Home Page 3:lla ja osoite on collan-kollanus.fi Sivut ovat Nettihotelli.fi / Euronic Oy (+35830606060 onni@euronic.fi).

 

*                    Jatkossa sivut tullaan tekemään WIX-ohjelmalla ja fi-pääte muuttunee com-päätteeksi

*                    Anja on tehnyt hyvää pohjatyötä sivuista (liite 1) ja hän on käyttänyt Wixiä.

*                    Anja rakentaa alustavasti sivustoa ja Joonas Linkolaa on pyydetty avuksi ja kommentaattoriksi. Joonakselle soitettiin ja saatiin alustava lupaus osallistumisesta. Joonakselle annetaan stipendi avusta. Mari Pietikäinen on myös ollut kiinnostunut sivuston teosta.

 

2.1 Ehdotuksia

 

*                    Yhdistetään tutkittua ja juuret otsikot

*                    Sukuseuran toimintaa pitäisi esitellä vuosilta 1934 – 2009.

*                    Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus sisältyisivät sivustoon.

*                    Tarinoiden järjestystä pitää miettiä.

*                    Kirjoittajan tehtävä on tarkistaa tekstinsä; pieniä korjauksia voi muut sivustoon tehdä.

*                    Tekstin kirjoittajan nimikirjaimet pitäisi esiintyä tekstin lopussa.

*                    Kuvia lisätään sivuihin. Aloituskuvaa mietittiin; onko se sukukokous Linkolan talon edessä, Iisalmen pappilan piirros vai kirjojen kansikuvia vai jotain muuta.

*                    Sivuston pitäisi olla selkeä ja tavallisille ihmisille sopiva.

*                    Etusivun yläreunaan tulee otsikot ja alhaalla voisi olla ajankohtaisten asioiden osio.

*                    Kirjoissa on ollut lähinnä vainajien kuvia – olisiko sivuilla enemmän elossa olevia.

*                    Henrikin haaran juttuja pitäisi saada lisää.

*                    Kuukauden henkilöitä mietittiin jo; esim. Pirkko Eskola, Kaisa Rautavaara ja ilmaston muutokseen liittyvä sukulainen TLH:sta…

 

 

2.2 Aikataulu

 

*                    Timo käy tekstiä läpi marraskuun loppuun mennessä.

*                    Alkuvuodesta katsottaisiin hallituksessa läpi suunniteltuja sivuja

*                    Tammikuun 9. pnä 2021 on kokous Dagmarilla klo 13 ja Joonas Linkolan toivotaan tulevan mukaan.

 

3 Muut tapahtumat

 

                      Joulupuuro Pieksämäellä Nokkalan käräjätalossa os. Nokkalantie 8, la 12.12. klo 15. Puuron ja kahvittelun kyytipojaksi Anja Laurila on luvannut kertoa, mitä DNA-testit ovat suvustamme paljastaneet. Saamme myös kuulla nykyisin kokoustilana toimivan Nokkalan käräjätalon värikkäästä historiasta. Siitä kertovat talon omistajat Marketta ja Jussi Moilanen. Ilmoittautuminen 5.12. mennessä Marja Paavilaiselle marja.paavilainen(at)pp.inet.fi tai puh. 040 5588724.

 

                      Pannaan pieni ilmoitus Pieksämäki lehden seurapalstalle.

                      Mietitään Seurasaaren Iisalmen pappilan käyntiä ensi keväänä. Käynti riippuu Helsingin seudun koronatilanteesta.

 

                      Marja Paavilainen                                     Rauni Rautanen

                      puheenjohtaja                                           sihteeri

 

 

LIITE            Kotisivusuunnitelma

Hallituksen kokous 13.9.2020

* DNA-tilaisuuden 28.9. järjestelyt: tilannekatsaus
Sähköpostijakelu DNA-tilaisuudesta on lähetetty suvun jäsenten osoitteisiin, lisätty nettiin sekä facebookiin. Tilaisuutta varten on Anja saanut varattua Oodista 50-hengen salin (varaus maksaa 100 €), johon saa tulla 25 henkeä. Tilaisuuteen mahtuu vielä 13.9. aikaan lisää väkeä. Marja hankki luennoitsijalle kiitoslahjan.

Keskustelimme mahdollisuudesta välittää luennon sisältöä kauempana asuville. Suora yhteys luentosalista kotikoneisiin todettiin hankalaksi, mutta luento julkaistaan netissä jollakin tapaa. Kysymykset ja vastaukset kirjaa muistiin Anja. Luennon jälkeen voimme jatkaa Oodin kahviossa, joka on auki klo 22 asti.

* Sukuseuran loppuvuoden toiminta
Timo varaa joulukuun alkuun Rauhanaseman Pasilasta glögitilaisuutta varten. Tilaisuuteen toivotaan tarinoita ja sattumuksia suvun piiristä vapaan seurustelun lomaan. Paikkaan mahtuu noin 50 henkeä. Titta ja Elli huolehtivat tarjoilun hankinnasta. Kysellään etukäteen tarinoita.

Pieksämäelle suunnitellaan joulun alle tapaamista, jossa keskusteltaisiin DNA-tutkimuksista. Paikalle yritetään saada asiantuntija Sallu Kivimaata Kouvolasta. Paikkaa etsivät Marja ja Titta; esillä olivat Poleenin kahvila ja Moilasen kahvila.

Riitta Rantanen on viestittänyt Lahden kaupunginteatterin näytöksestä "Jekyll ja Hyde", jossa esiintyy sukulaisemme Joel Mäkinen pääroolissa. Hallituksessa kiinnostuttiin asiasta.

* Ideat ensi vuodelle
Ilmajoen musiikkijuhlat siirtyivät 2021 kesäkuulle. Tarkistetaan mukaan tulevien listaa ja pyydetään musiikkijuhlista ajankohdan varmistaminen ja mahdollisuus saada lisää lippuja.

Vaanin kartano Kiukaisissa on vielä käymättä. Sinne voitaisiin sijoittaa myös Anni Collanin muotokuva, joka on nyt ilman sijoituspaikkaa. Seurasaaressa on myös Iisalmen pappilarakennus, joka liittyy läheisesti sukuun ja talo on ensi kesänä todennäköisesti avoinna.

* Uutiskirje
Uutiskirjeen lähettämisestä tehdään säännöllistä; vähintään kaksi kertaa vuodessa (esim. maalis-huhtikuussa ja syys-lokakuussa) ja tarvittaessa tapahtumista yms. lähetetään ajankohtaiskirje. Elli ja Anja tulevat Raunille näyttämään nopeaa joukkokirjesovellusta sopivana ajankohtana.

Massapostituksen tyyliä pohdittiin; se voisi olla enemmän kuin pelkkä tiedonanto. Esim:
- puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan esittely
- uusien hallitusjäsenten esittely
- tietoja suvun toimittamista kirjoista
- suvun erilaisten persoonien esittelyä
- vuoden tapahtumien kertailua ja tulevien esittelyä
- Pentti Linkolan poismeno
- Linkolan kartanon vuokraus jne

Lokakuun tiedotteeseen tulee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan esittelyt, sukukyselyn tulokset ja tapahtumatietoja. Tietoja kerätään sähköpostitse.

FB-sivusto on nykyisin yksityinen. FB:ssa voidaan tehdä linkkejä selainten sivuille tai esim. johonkin ajankohtaiseen henkilöön.

* Sukukyselyn tulokset

Vastauksia saatiin 69 kappaletta, joista 48 nimellä annettuja. Yli puolet oli yli 60-vuotiaita. Pohdittiin, mikä saisi nuoret mukaan toimintaan. Kyselyn tulokset viedään nettiin ja FB-sivulle tiivistettyinä.

* Nettisivujen uudistus

Verkkotiimiin kuuluvat Elli, Anja, Mika ja Rauni. Kysellään mahdollisia, edullisia kotisivujen tekijöitä ensi vuoden alkuun mennessä. Timo ja Anja katsovat nykysivuja ja tiedottavat mitä säilytetään ja mitä pitäisi olla.

* Arkistot

Timolla on Claudius-haaran arkisto; 6-7 laatikollista, joista on luettelo tekeillä. Henrikin haaran arkisto on suppea ja sitä säilyttää Rauni. Mietinnän alla on, mihin arkistot pitäisi sijoittaa.

Hallituksen kokous 13.9.2020

* DNA-tilaisuuden 28.9. järjestelyt: tilannekatsaus
Sähköpostijakelu DNA-tilaisuudesta on lähetetty suvun jäsenten osoitteisiin, lisätty nettiin sekä facebookiin. Tilaisuutta varten on Anja saanut varattua Oodista 50-hengen salin (varaus maksaa 100 €), johon saa tulla 25 henkeä. Tilaisuuteen mahtuu vielä 13.9. aikaan lisää väkeä. Marja hankki luennoitsijalle kiitoslahjan.

Keskustelimme mahdollisuudesta välittää luennon sisältöä kauempana asuville. Suora yhteys luentosalista kotikoneisiin todettiin hankalaksi, mutta luento julkaistaan netissä jollakin tapaa. Kysymykset ja vastaukset kirjaa muistiin Anja. Luennon jälkeen voimme jatkaa Oodin kahviossa, joka on auki klo 22 asti.

* Sukuseuran loppuvuoden toiminta
Timo varaa joulukuun alkuun Rauhanaseman Pasilasta glögitilaisuutta varten. Tilaisuuteen toivotaan tarinoita ja sattumuksia suvun piiristä vapaan seurustelun lomaan. Paikkaan mahtuu noin 50 henkeä. Titta ja Elli huolehtivat tarjoilun hankinnasta. Kysellään etukäteen tarinoita.

Pieksämäelle suunnitellaan joulun alle tapaamista, jossa keskusteltaisiin DNA-tutkimuksista. Paikalle yritetään saada asiantuntija Sallu Kivimaata Kouvolasta. Paikkaa etsivät Marja ja Titta; esillä olivat Poleenin kahvila ja Moilasen kahvila.

Riitta Rantanen on viestittänyt Lahden kaupunginteatterin näytöksestä "Jekyll ja Hyde", jossa esiintyy sukulaisemme Joel Mäkinen pääroolissa. Hallituksessa kiinnostuttiin asiasta.

* Ideat ensi vuodelle
Ilmajoen musiikkijuhlat siirtyivät 2021 kesäkuulle. Tarkistetaan mukaan tulevien listaa ja pyydetään musiikkijuhlista ajankohdan varmistaminen ja mahdollisuus saada lisää lippuja.

Vaanin kartano Kiukaisissa on vielä käymättä. Sinne voitaisiin sijoittaa myös Anni Collanin muotokuva, joka on nyt ilman sijoituspaikkaa. Seurasaaressa on myös Iisalmen pappilarakennus, joka liittyy läheisesti sukuun ja talo on ensi kesänä todennäköisesti avoinna.

* Uutiskirje
Uutiskirjeen lähettämisestä tehdään säännöllistä; vähintään kaksi kertaa vuodessa (esim. maalis-huhtikuussa ja syys-lokakuussa) ja tarvittaessa tapahtumista yms. lähetetään ajankohtaiskirje. Elli ja Anja tulevat Raunille näyttämään nopeaa joukkokirjesovellusta sopivana ajankohtana.

Massapostituksen tyyliä pohdittiin; se voisi olla enemmän kuin pelkkä tiedonanto. Esim:
- puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan esittely
- uusien hallitusjäsenten esittely
- tietoja suvun toimittamista kirjoista
- suvun erilaisten persoonien esittelyä
- vuoden tapahtumien kertailua ja tulevien esittelyä
- Pentti Linkolan poismeno
- Linkolan kartanon vuokraus jne

Lokakuun tiedotteeseen tulee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan esittelyt, sukukyselyn tulokset ja tapahtumatietoja. Tietoja kerätään sähköpostitse.

FB-sivusto on nykyisin yksityinen. FB:ssa voidaan tehdä linkkejä selainten sivuille tai esim. johonkin ajankohtaiseen henkilöön.

* Sukukyselyn tulokset

Vastauksia saatiin 69 kappaletta, joista 48 nimellä annettuja. Yli puolet oli yli 60-vuotiaita. Pohdittiin, mikä saisi nuoret mukaan toimintaan. Kyselyn tulokset viedään nettiin ja FB-sivulle tiivistettyinä.

* Nettisivujen uudistus

Verkkotiimiin kuuluvat Elli, Anja, Mika ja Rauni. Kysellään mahdollisia, edullisia kotisivujen tekijöitä ensi vuoden alkuun mennessä. Timo ja Anja katsovat nykysivuja ja tiedottavat mitä säilytetään ja mitä pitäisi olla.

* Arkistot

Timolla on Claudius-haaran arkisto; 6-7 laatikollista, joista on luettelo tekeillä. Henrikin haaran arkisto on suppea ja sitä säilyttää Rauni. Mietinnän alla on, mihin arkistot pitäisi sijoittaa.

 

Hallituksen kokous 19.1.2020
* Tilinpäätös
Tilinpäätöstiedot oli lähetetty hallituksen jäsenille etukäteen sähköpostin liitteenä. Tiedot esitettiin lyhyesti vielä paikan päällä, ja hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoituksillaan. Tiedot lähetetään eteenpäin Kunnakselle ja Mustalammelle toiminnan tarkastusta ja hyväksymistä varten.
* Varapuheenjohtaja
On pyritty tasapuolisuuteen puheenjohtajuuksissa sukuhaarojen välillä; varapuheenjohtajaksi valittiin Elli Collan, Claudiuksen haarasta.
* Jäsenmaksut
Mietitään seuraavaan kokoukseen, miten saisimme jäsenmaksuja enemmän.
* Ilmajoen kulttuurimatka
Ilmajoen oopperaan on ilmoittautunut 21 henkeä, joista 11 oli maksanut 71 € lipun toivottuun 15.1.2020 mennessä. Lippuja on tilattu 30 kappaletta, joten hallituksen jäsenet kyselevät vielä lähtijöitä lähipiireistään.
- Lippumaksut 30.1.2020 mennessä seuran tilille
- Vahvistukset lähtijöille 31.1.2020
- Lippujen lunastusmaksujen eräpäivä on 14.2.2020
* Matka
Selvitetään matka Ilmajoelle; onko se yksityisautoilla ja kimppakyydeillä vai junalla Seinäjoelle ja bussilla eteenpäin
* Kosolan talo
Riitta Rantanen organisoi käynnin Kosolan talossa. Talo on osin remontissa ja projektipäällikkö voi olla paikalla. Riitan mies kertoo talon historiasta.
* Illallinen
Marja selvittää, missä voisimme ryhmänä syödä näytännön jälkeen lauantaina illallista, ja Timo kysyy, onko Jukka Linkolalla mahdollisuus osallistua tai käydä illallisseuranamme.
* Yöpyminen
Musiikkijuhlien takia majoituspaikat ovat jo monin paikoin varattuja. Marja soittaa eri vaihtoehtoja yhdeksi yöksi lauantai 6.6. - sunnuntai 7.6.
* Muita kohteita
Samalla matkalla voisimme tutustua Lapuan kirkkoon ja Lapuanliikkeen museoon. Ohjelmaa suunnitellaan Riitta Rantasen kanssa.
* Kysely
Jotta saisimme kerättyä tiedot Ilmajoen matkasta, lähetetään osallistujille kyselylomake sähköpostin kautta ja tulokset kerätään ja niiden perusteella jatketaan suunnittelua.
* Tilinoikeuden siirto
Seuran tilin Osuuspankin Arkadiankadun konttorissa nro FI41 5780 0720 4245 01 käyttöoikeus on ollut puheenjohtaja Timo Linkolalla ja kirjanpitäjä Rauni Rautasella. Kun puheenjohtaja on vaihtunut, siirretään Timo Linkolalta tilin käyttöoikeus nykyiselle puheenjohtajalle, Marja Paavilaiselle.
* Muut toiminta
Kahvilassa, piknik Suomenlinnassa tai esim. Oodissa tapaaminen, jossa kerrottaisiin sukutarinoilta. Tapaamiseen DNA-tutkimuksesta voidaan kysyä asiantuntijoita, esim. Sari Kivimaata (sari.kivimaa@pp.inet.fi) tai Timo Rossia. Odotamme mielenkiinnolla DNA-tietoja suoran isälinjan miehiltä (esim. Alpo Collanukselta, Marjan veljiltä). Pieksämäellä on vielä käymättä Moilasen leipomo (ravintola).
* Kyselylomake ja massapostitus
Timo on suunnitellut toiminnasta kyselylomakkeen sukulaisille. Elli hoitaa lomakkeen, joka lähetetään sukulaisten sähköposteihin ja toivottavasti palautuu täytettynä. Vastaukset tulostuvat excel-taulukoihin. Sähköpostiosoitteet kerätään yhteen ja siirretään nopeaan ja helppoon massapostitusohjelmaan.
* Kotisivut
Kotisivut uudistetaan myös mobiilikäyttöön sopiviksi. Työryhmään kuuluvat Anja, Elli, Rauni ja mahdollisesti Jouni ja/tai Jounin pojat.

 

Hallituksen kokous 27.10.2019
* Hallitus
Esiteltiin uudet ja vanhat hallituksen jäsenet.
* Toimihenkilöt
Valittiin uudeksi puheenjohtajaksi yksimielisesti Marja Paavilainen. Varapuheenjohtajan valinta siirtyy seuraavaan kokoukseen. Sihteerinä ja rahastonhoitajana jatkaa Rauni Rautanen.
* Sukuseuraan liittyvä aineisto
Sukuseuran historiaan kuuluvaa aineistoa on Kansallisarkistossa ja lahjoitettuja kirjoja Turun yliopiston kirjastossa. Selvitettävä ja dokumentoitava missä muualla aineistoa on. Tieto sukuseuran sivuille. Timo Linkolan kellarissa on kuutioittain lähinnä Claudiuksen sukuhaaran liittyvää aineistoa. Aineisto on listattu mutta ei laatikoittain. Aineiston käsittely, skannaus?
* Facebook
Facebookia ylläpitää nykyisin Matti Collan. Lisättävä ylläpitäjäksi Marja Paavilainen, Elli Collan ja Mika Siivola. Facebook tiedottamista lisätään.
* Nuorisosasto
Elli Collan ja Joonas Linkola harkitsevat uuden nuoriso-osaston perustamista.
* Kyselylomake
Timo Linkola on suunnitellut sukuseuran jäsenille kyselylomakkeen. Elli Collan muotoilee kyselylomakkeen käyttäjäystävälliseen muotoon. Kysely lähetetään 01/2020.
* Nettisivut
Sukuseuran nettisivut päivitetään. Uusi hallitus päivitettävä.
* Matka Ilmajoen musiikkijuhlille
Säveltäjä Jukka Linkolan teos Hiljaiset perivä maan . La 6.6.2020 klo 13.00. Lipun hinta 71 €. Sukuseura varaa 30 lippua.
Sitova ilmoittautuminen ja ennakkomaksu sukuseuran tilille 15.1. 2020 mennessä.. Seuraavana päivänä su.7.6.2020 tutustutaan Lapualla Valtteri Kosolan taloon.
Tarkempi 6-7.6.2020 ohjelma lähetetään tammikuussa 2020.Tilaisuudesta tiedotetaan FB, sukuseuran sivut ja sähköpostilla.
* DNA-tutkimus
Anja Laurila selvittää mitä hyötyä sukuseuralle ja sen jäsenille DNA-tutkimuksesta. Pidetään myöhemmin erillinen DNA-kokous sukuseuran jäsenille.

hallitus.jpg
suku2.jpg

 

 

 

Collan-Kollanus-sukuseura ry:n säännöt

 

1 § Nimi, kotipaikka sekä tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen nimenä on Collan-Kollanus-sukuseura ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä seuraksi tai sukuseuraksi.

Sukuseuran tarkoituksena on jäsentensä sukutunteen vaaliminen ja kehittäminen.

Tätä varten seura

1. Kerää sukuarkistoa

2. Pitää sukuluetteloa

3. Järjestää sukukokouksia

4. Harjoittaa sukua koskevaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

5. Hoitaa Pieksämäen seurakunnan Vanhan kirkon kirkkomaalla sijaitsevan Claudius ja Henrik Collanuksen ja heidän jälkeensä jääneiden kunniaksi pystytetyn suvun muistokiveä .

Seura voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
Seuran kotipaikka on Pieksämäki.

2 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaisiksi jäseniksi pääsevät kaikki Pieksämäellä vaikuttaneiden Claudius ja Henrik Collanuksesta polveutuneet jälkeläiset puolisoineen ja rintaperillisineen hallituksen hyväksynnällä ja maksamalla jäljempänä määrätyn jäsenmaksun sukuseuran tilille sekä ilmoittamalla yhteystietonsa sukuseuran jäsenluetteloon.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä sukuseuran hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta, katsotaan jäsenyys päättyneeksi vuoden kuluttua eräpäivästä.

3 § Jäsenmaksu

Seuran toiminnan tukemiseksi suorittavat varsinaiset jäsenet vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden varsinainen sukukokous määrää viideksi vuodeksi kerrallaan.

4 § Seuran hallitus

Seuran asioita hoitaa varsinaisessa sukukokouksessa viideksi vuodeksi kerrallaan valintakokouksesta alkaen valittu hallitus, johon kuuluu 7 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haaraumien mukanaoloon hallituksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi perustaa tarvittaessa työryhmiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen 4 jäsenen saapuvilla ollessa. Seuran jäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulukorvauksista päättää sukukokous.

5 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilien päättäminen

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätös asiakirjoineen jätetään tilintarkastajille viimeistään seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat palauttavat asiakirjat tarkastettuaan ja allekirjoitettuaan hallitukselle ennen heinäkuun 15 päivää. Tilintarkastuskertomus tulee tehdä jokaisesta tilintarkastuksesta erikseen.

7 § Sukukokoukset

Varsinainen sukukokous pidetään joka viides vuosi paikassa ja aikana, jonka hallitus määrää. Seuran kokouksista ilmoitetaan viimeistään 30 päivää ennen kokousta sukuseuran kotisivuilla, sähkö- tai kirjepostilla jäsenten antamien yhteystietojen perusteella.

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

b) Lausutaan muistosanat 5-vuotiskautena kuolleista suvun jäsenistä sekä heitä muistaen lähetetään seppelepartio muistokivelle Pieksämäen Vanhalle kirkolle.

c) Esitetään kertomus seuran toiminnasta kuluneelta 5-vuotiskaudelta

d) Esitetään tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset viideltä edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

e) Esitetään seuran toimintasuunnitelma.

f) Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä 2 tilintarkastajaa ja heille 2 varamiestä seuraavaa 5-vuotiskautta varten.

g) Määrätään jäsenmaksun suuruus sekä hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset.

h) Käsitellään sukuseuran jäsenten hallitukselle vähintään 2 kk ennen sukukokousta kirjallisesti esittämät asiat.

8 § Äänioikeus

Sukukokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella yli 16-vuotiaalla kokouksessa paikalla olevalla varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus. Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti laillisesti koollekutsuttu. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

9 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Puretun seuran varat on käytettävä purkamista päättäneen kokouksen määräämällä tavalla seuran tarkoituksen mukaisesti (1 §).

10 § Muu päätöksenteko

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Anchor 1
collan hallitus.jpg

 

 

Hallitus kokoontui 15.5.2022 Paimion keväisissä maisemissa. Kuvassa vasemmalta oikealle: Timo Linkola, Marja Paavilainen, Rauni Rautanen, Mika Siivola, Anja Laurila ja Titta Karjalainen. Kuvasta puuttuu Hannu Linkola osallistui kokokukseen.etänä tietokoneella Zoom-ohjelman kautta.

Collan-Kollanus-sukuseura ry                                 Toimintakertomus 1 (2)

Hallitus                                                                         27.1.2019

 

Collan-Kollanus-sukuseura ry:n toiminta vuosina 2014 - 2018

 

Sukukokous                     Sukukokous pidettiin Sulkavalla Tiittalan kartanossa 10.8.2014. Sukukokouksen jälkeen tutustuttiin Linkolan suvun kantaisän Zachris Collanin aikoinaan omistamaan taloon. Vierailu juhlisti Linkolan suvun merkkivuotta, sillä Zachris Collanin syntymästä oli kulunut 200 vuotta.

 

Hallitus                              Sukukokous valitsi sukuseuralle hallituksen seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä

Henrikin haarasta                                 Claudiuksen haarasta

Titta Karjalainen (pj.)                             Timo Linkola (varapj.

Marja Paavilainen                                 Jouni Linkola

Pia Moilanen                                         Jutta Noponen

Rauni Rautanen (siht.)

Varalle

Anu Moilanen                                        Matti Collan

Kaija Kollanus                                       Hannu Linkola

 

Tilintarkastajiksi valittiin Matti Kunnas ja Leena Mustalampi sekä varalle Anni Collan ja Tytti Lindh.

 

Talous                               18.9.2013 avattiin seuralle tili Helsingin Osuuspankin Arkadian konttoriin FI41 5780 0720 4245 01. Pankkitilillä oli rahaa 31.12.2018 yhteensä 5110,75 €. Tuloja seuralle on tullut kirjamyynnistä ja jäsenmaksuista . Menopuolella on kirjojen painatuskuluja, sukututkimuksen tiedonhankintakuluja, tapahtumien kuluja ja sukukiven kukitus- ja hoitokuluja. Sukukokous päätti vuotuiseksi jäsenmaksuksi 10 €/henkilö. Vuosina 2014 -2018 jäsenmaksuja on saatu yhteensä 3100 €.

 

Sukukirjat                          Sukukirja "Claudius Collanuksen jälkeläiset 2014” valmistui 2014. Mukana ovat uudet ajantasaiset tiedot 1946 sukulaisesta, 517 perheestä, 150 valokuvaa ja aivan uutta tietoa sukumme varhaishistoriasta aina vuoteen 1348 asti. Vuodesta 1900 alkaen ovat nyt mukana myös suvun naisten jälkeläiset. Uuden kirjan tiedot keräsi ja toimitti kymmenien sukulaisten avulla Timo Linkola. Tiedot tallensi ja käsitteli Kaisa Rautavaara. Kirjan näyttävän ulkoasun ja taiton toteutti Jouni Linkola. Kirjan painos oli 350 kpl ja kirja on myyty lähes loppuun vuoden alkuun 2019 mennessä.

 

Sukukirja ”Henrik Collanuksen jälkeläiset 2018” saatiin valmiiksi keväällä 2018. Päätyön teki sukututkija Kaisa Rautavaara ja työssä avusti Timo Linkola selvitellen tuhansia sukulaisia sekä kirjoittaen suurimman osan suorasanaisista teksteistä, kannen ja kuvien käsittelyn teki Jouni Linkola ja hallituksen jäsenet auttoivat kykyjensä mukaan. Kirjan taittoi Julia Peltola Indesign-ohjelmalla. Kirjaa tilattiin 600 kappaletta, ja kirjaa on myyty vuoden 2019 alkuun mennessä noin puolet.

 

Hallituksen toiminta        Sukuseuran hallitus on vuosina 2014 – 2018 kokoontunut 17 kertaa. Lisäksi yhteyttä on pidetty tiiviisti puhelimitse ja sähköpostitse. Hallituksen asiantuntijaksi kutsuttiin sukututkija Kaisa Rautavaara.

 

Tiedottaminen                  Seura on tiedottanut nettisivujen kautta http://collan-kollanus.fi/. Sivuja ylläpitää Rauni Rautanen. Sukuseuran toiminnasta on kerrottu myös sähköpostitse. Sähköpostiosoiteluetteloon toivotaan lisää osoitteita ja ilmoitus sihteerille, jos sähköpostiosoite muuttuu. Seuralla on myös Facebook-sivusto, mutta se on jäänyt vähälle käytölle.

 

Tapahtumat                      Viiden vuoden välein pidettävien sääntömääräisten sukukokousten lisäksi on järjestetty pienimuotoisia jäsentapahtumia seuraavasti:

7.6.2015 Sukutapaaminen Seppälänmäellä

7.10.2015    Tutustumiskäynti YLEeen

26.5.2018  Henrikin sukukirjan julkistaminen Pieksämäellä 28.5.2018  Henrikin sukukirjan julkistaminen Helsingissä 22.9.2018 Vuoden 1918 tapahtumien museokäynti Tampereella

 

Lisäksi on nettisivuilla tiedotettu sukuun kuuluvien henkilöiden musiikki- yms. tapahtumista, joihin voi osallistua suoraan.

 

Hallitus

 

Hallitus 29.7.2019

 

Collan-Kollanus-Sukuseura Ry:n toimintasuunnitelma 2019-2024

Taustaa

Collan sukuseura   perustettiin Helsingissä v. 1934. Seura toimi alkuvuosikymmeninä aktiivisesti, kokosi tietoja suvusta ja järjesti useita sukukokouksia. 2000-luvun ensimmäinen varsinainen sukukokous järjestettiin Pieksämäellä v. 2009. Silloin seuran nimi muutettiin paremmin suvun jäsenistöä kuvaavaksi Collan–Kollanus-Sukuseuraksi. Vuosina 2009-2018 seura on keskittynyt toisaalta suvun jäseniä yhdistäviin pienimuotoisiin tapahtumiin ja toisaalta sukututkimukseen. Sukututkimuksen tuloksina suvun molemmista päähaaroista on äskettäin julkaistu varsin kattavat sukukirjat. Seuran jäsenmaksun viime vuosina maksaneita jäseniä on 69 ??? Sukuun kuuluu kuitenkin laajalti ymmärtäen yli 15 000 elossa olevaa ihmistä, joista suurimmalla osalla ei ole tietoa siitä, että he kuuluvat mm. tällaiseen sukuun.

Haasteita

Lähivuosina sukuseuran toiminnan strategisina päähaasteina voi pitää seuraavia:

 • Mihin Collan-Kollanus-Sukuseuraa tarvitaan ja miten sen toiminta ja jatkuvuus varmistetaan?

 • Millaista toimintaa suvun jäsenet seuraltaan odottavat?

 • Miten säilytetään seuran nykyiset jäsenet ja saadaan entistä suurempi osa suvun jäsenistä mukaan seuran toimintaan?

 • Miten järjestetään, täydennetään ja julkaistaan tietoja suvun ja sen jäsenten historiasta ja nykypäivästä?

 

Toimintasuunnitelma

 

Edellisten haasteiden pohjalta sukuseuran hallituksen toiminta jaksolla 2019-2024 voi suuntautua esim. seuraaviin osatehtäviin:

 • Suvun jäsenten motivointi ja aktivointi. Potentiaalisten aktivistien kartoitus

 • Sukuseuran tiedotustoiminnan ja nettisivujen edelleen kehittäminen

 • Henrik Collanuksen ja Claudius Collanuksen jälkeläisiä koskevien sukukirjojen jakelu suvun piirissä

 • Sukua ja sen jäseniä koskevan asiakirja-, tarina- ja valokuva-aineiston kokoamisen  säilyttämisen  ja hyödyntämisen suunnittelu ja toteutus

 • Sukutietosarjan (Collan-Kollanus suvun vaiheita) kehittäminen (uudet aineistot, monisteet, painatus, kuvamateriaalit, CD, nettitieto)

 • Sukua yhdistävien vuosittaisten tapahtumien, retkien ja seuraavien sukukokousten (2019, 2024) valmistelu

 • Selvitys siitä olemmeko ahvenanmaalaisen Sluk-suvun jälkeläisiä vaiko emme

 • DNA-sukututkimukseen liittyvä yhteistyö asiasta kiinnostuneiden suvun jäsenten kesken

 • Eri sukuhaarojen omien toimintojen suunnittelu ja  kehittäminen

 • Pieksämäen sukukiven kunnossapito

 • Edellisiin tehtäviin mahdollisesti tarvittavien työryhmien nimeäminen ja toiminta

 • Hallituksen työkyvyn varmistaminen tarvittaessa siten, että hallitus voi kesken toimikautensa kutsua uusia jäseniä ja varajäseniä poistuneiden   hallituksen jäsenten tilalle

 • Sukuseuran toiminnan kustannusten kattaminen, jäsenmaksujen perintä ja lahjoitusten keräys. Jäsenmaksuja voidaan maksaa vuoden tai viiden vuoden erissä

 • Hallitus vastaanottaa mielellään jäseniltä kysymyksiä, rakentavia ehdotuksia ja mahdollista kritiikkiä liittyen seuran toimintaan

 

Tietosuoja

 

Collan-Kollanus-Sukuseura ry:n hallitus on hyväksynyt EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukaisen Kaisa Rautavaaran valmisteleman selosteen henkilötietojen käsittelystä sukuseurassamme. Se on seuraava:

 

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä: Collan-Kollanus-sukuseura ry, Rauni Rautanen, Dagmarinkatu 12 B 21, 00100 Helsinki
- Rekisterinpitäjän edustaja: Puheenjohtaja Marja Paavilainen, marja.paavilainen@pp.inet.fi
Henkilötietojen käsittelijät:
- Jäsenrekisteri: sihteeri Rauni Rautanen, rauni_rautanen@yahoo.fi
- Sukututkimusrekisteri: Kaisa Rautavaara, kaisa.rautavaara@gmail.com

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Jäsenrekisteri: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi. Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1c).

Sukututkimusrekisteri:

1. Sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan kuuluva suku- ja henkilöhistoriallisten tietojen kerääminen ja tallentaminen sukututkimusrekisteriin.

Oikeusperuste: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1e ja tietosuojalain 4 § kohta 3).

2. Sukututkimuksen julkaiseminen rekisterinpitäjän hallinnassa olevalla, suppealla ja rajoitetulle käyttäjäkunnalle suunnatulla verkkosivulla. Oikeusperuste: Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen historiallista tutkimusta varten (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1e ja tietosuojalain 4 § kohta 3).

3. Pääosin sukututkimusrekisteristä koostuvan sukukirjan julkaiseminen. Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1f). Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: Sananvapauden käyttäminen. Rekisteröidyn ei ole pakko antaa rekisterinpitäjälle tämän pyytämiä tietoja eikä antamatta jättämisestä ole hänelle seurauksia. Yhdistyslain 11 §:ssä säädettyjen henkilötietojen antaminen jäsenrekisteriin on sukuseuran jäsenyyden edellytys.

Rekisteröityjen ryhmät

Jäsenrekisteri: Collan-Kollanus-sukuseura ry:n jäsenet.
Sukututkimusrekisteri: Collan-Kollanus-sukuun kuuluvat henkilöt ja heidän puolisonsa ja näiden vanhemmat sekä suvun esipolvet.

Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn täydellinen nimi ja kotipaikka, ulkomaalaisen osalta kansalaisuus. Tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään.

Sukututkimusrekisteri: Henkilön täydellinen nimi ja syntymätiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot. Elossa olevien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai rekisteröidyn saatettua ne julkisiksi. Tiedot on saatu osin rekisteröidyiltä itseltään, osin väestötietojärjestelmästä, erilaisesta arkistoaineistosta ja painetuista lähteistä.

 

Henkilötietojen vastaanottajat

Jäsenrekisteri: Rekisteröityjen yhteystietoja käsitellään sukuseuran viestintätarkoituksissa.
Sukututkimusrekisteri: Henkilötietoja siirretään sukututkimusrekisteristä sukuseuran hallinnassa olevalle, rajoitetulle käyttäjäkunnalle suunnatulle verkkosivustolle sekä sukukirjan käsikirjoituksen pohja-aineistoksi.
Rekisterinpitäjä ei luovuta elossa olevien henkilötietoja sukuseuran ulkopuolelle eikä siirrä niitä kolmanteen maahan.

Henkilötietojen säilytysaika

Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin hän on sukuseuran jäsen ja poistetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun rekisteröidyn ero sukuseurasta on astunut voimaan tai hänet on katsottu eronneeksi.
Sukututkimusrekisteri: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sukututkimusrekisterin ylläpito kuuluu sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan. Sen päätyttyä sukututkimusrekisteri joko siirretään arkistoviranomaiselle arkistointitarkoituksiin tai hävitetään.

Käsittelyn turvatoimet

Tietojen eheyden ja saatavuuden takaamiseksi ja laittoman käytön estämiseksi rekisterinpitäjä käyttää seuraavia luotettavia tietojärjestelmien ja palvelinpalvelujen toimittajia, jotka huolehtivat henkilötietojen asianmukaisesta teknisestä suojaukset: (palveluntarjoajayritysten nimet)

Rekisterinpitäjä on velvoittanut ohjelmistojen ja palvelinpalvelujen toimittajat viivytyksettä tiedottamaan tietoturvaloukkauksista rekisterinpitäjälle niiden dokumentoimiseksi. Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin toteutumisen.

Henkilötietojen jatkokäsittely

Rekisterinpitäjä ei aio käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin ne on kerätty.

Rekisteröidyn oikeudet

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.

2. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto oikaistua.

3. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä tai kieltää henkilötietojensa käsittely.

4. Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antamansa henkilötiedot siirretyksi toiseen järjestelmään silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

5. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelylle.

6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön vastaisesta henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

DSC06722.JPG
bottom of page